สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 
จังหวัด จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward
กำแพงเพชร 746 596 150
ชัยนาท 97 676 579
นครสวรรค์ 1,491 1,038 453
พิจิตร 785 8,522 7
อุทัยธานี 837 387 450

ยอดรวม

3,956

11,219

283.59%