สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
พ.นินกำแหง 2 13 79608% 66
พ.นิลกำแหง 1 13 55423% 42
พ.หลวงปู่ศุข 3 13 91700% 78
อายุรกรรมชาย 24 25104% 1
อายุรกรรมหญิง 29 1759% 12

ยอดรวม

92

267

290.22%