สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึกหญิง(เอื้ออาทร) 30 2997% 1

ยอดรวม

30

29

96.67%