สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 * 
WARD จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
ตึกผู้ป่วยใน 35 681519471% 6780

ยอดรวม

35

6,815

19471.43%