สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 
อำเภอ จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
โกรกพระ 34 87255 % 53
บรรพตพิสัย 94 163173 % 69
ลาดยาว 108 109100 % 1
ชุมแสง 94 8489 % 10
ตาคลี 119 8168 % 38
สวรรค์ประชารักษ์ 1,615 1,06766 % 548
แม่วงก์ 30 1860 % 12
ตากฟ้า 30 1343 % 17
หนองบัว 60 11 % 59
ไพศาลี 60 00 % 60
ท่าตะโก 80 00 % 80
เก้าเลี้ยว 30 00 % 30
พยุหะคีรี 30 00 % 30

ยอดรวม

2,384

1,623

68.08%