สถานการณ์ ผู้ป่วยใน 
 
อำเภอ จำนวนเตียง จำนวนผู้ป่วยใน ward %
หนองขาหย่าง 10 10100 %
ลานสัก 60 4575 % 15
ห้วยคต 35 1954 % 16
หนองฉาง 90 4550 % 45
บ้านไร่ 60 2948 % 31
อุทัยธานี 447 20044 % 247
ทัพทัน 91 2729 % 64
สว่างอารมณ์ 44 1227 % 32

ยอดรวม

837

387

46.24%